Tungsol VT-67 (TUB-17025) Sản phẩm
Tên Tungsol VT-67
Mã SP TUB-17025
Loại Standard
Hãng SX Tungsol
Chủng loại Bóng đèn
Giá 1.950.000
Đơn vị tính Cặp (CA)
Tồn kho 2,00
Tình trạngNIB/Matched-pair
Nơi SXUSA
Thông tin sản phẩm

Cặp bóng Tungsol VT-67 đế sứ, phiên bản đặc biệt của bóng 30, matched-pair. Làm pre rất hay.

SP đặc trưng

DreamHost