Raytheon 5703-WB (TUP-17050) Sản phẩm
Tên Raytheon 5703-WB
Mã SP TUP-17050
Loại Standard
Hãng SX Raytheon
Chủng loại Bóng đèn
Chủng loại con Bóng tiền khuyếch đại
Giá 400.000
Đơn vị tính Bóng (TU)
Tồn kho 10,00
Tình trạngNOS
Nơi SXUSA
Số hiệu (Model/Part)5703-WB
Thông tin sản phẩm

Bóng Raytheon 5703-WB

SP đặc trưng

DreamHost